Rabatt

Anställda vid Volvo har  10% rabatt, på både ridskolan och på turerena.
Det har även EKAF har 10% 


Är du intresserad av rabatt för ditt företag eller arbetsplats så kontakta oss